Malalapitan Loan

Malalapitan Loan

Ito ay para sa mga self-employed na indibidwal na 18 hanggang 65 taong gulang at may pangangailangan na pandagdag sa puhunan, pagpapaayos o pambili ng karagdagang kagamitan pang negosyo.

 

Features

  • Mag-loan mula Php20,000 hanggang Php150,000

  • Arawan, lingguhan o buwanang pagbabayad mula 3 hanggang 12 buwan

  • Abot-kayang interest

  • Walang collateral na kailangan

  • Maaaring magbayad sa kahit saan branch ng Bank of Makati sa Metro Manila

 

Ang BMI Malalapitan Loan ay may kasamang BMI Maaasahan Savings Account kung saan ang bahagi ng inyong binabayad ay iniipon upang magamit ninyo pagkatapos mabayaran ang inyong loan.