Subscribe

Join our mailing list for the latest deals and updates.

Message Us

Bayanihan Act 2 ()

Sa aming minamahal na BMI loan customers: Alinsunod sa Bayanihan to Recover as One Act (BARO) o Bayanihan 2, lahat ng loan borrowers na nasa current/updated ang status o hindi past due as of September 14, 2020 at may instalment na papatak mula September 15 hanggang December 31, 2020 ay maaring makapag-avail ng one-time 60-day extension. Sa mag-aavail ng extension, may karagdagang interest na ipapataw base sa balanse as of availment. Maaari ding ipagpatuloy ang pagbabayad ng loan ayon sa orihinal na instalment schedule o due date. Sa ganitong paraan ay hindi mae-extend and inyong loan term at walang ipapataw na interes para sa karagdagang 60 araw sa inyong loan o accrued interest. Ano ang mangyayari kung may naibigay na post-dated check, may automatic debit o automatic deduct arrangement sa BMI? Upang gumaan ang inyong bayarin at hindi mapatawan ng accrued interest, ang may post-dated checks, auto debit o auto deduct arrangement na papatak simula September 15 hanggang December 31, 2020 ay patuloy na ipapasok o ibabawas sa inyong bank account. Kung nais ninyong pansamantalang itigil ang arrangements na ito, ay maaaring tumawag o makipag-ugnayan sa inyong account officer o mag-email sa consumerassistance@bankofmakati.com.ph. Kung kami po ay hindi makatatanggap ng abiso mula sa inyo hanggang Oktubre 15 ay ipatutupad namin ang inyong orihinal na term kasama ng pagpapatuloy ng inyong auto debit, auto deduct o post-dated check payment arrangement sa BMI. Para sa karagdagang impormasyon hinggil dito ay maaari po kayo tumawag sa aming customer hotlines: 8889-0000 local 2104, 0943-1293559 (Sun); 0947-9939491 (Smart); 0917-8312689 (Globe) o magpadala ng private message sa aming facebook page (https://www.facebook.com/bankofmakatiofficial) Marami pong salamat at mag-ingat po tayong lahat.